Incoterms

Az alábbiakban a nemzetközi fuvarparitások azon gyakran előforduló fajtáit szedtük egy csokorba, amelyek mindennaposan előfordulnak a légi, tengeri, kombinált és közúti áruszállítási gyakorlatban. Az itt felsorolt klauzulák, nem a klasszikus legújabb INCOTERMS 2012-nek megfelelően szabályozott szövegezéssel kerülnek feltüntetésre, hanem sokkal inkább annak az általunk tapasztalt mindennapos gyakorlatnak az átiratai, melyek talán könnyebb értelmezést nyújtanak ezen száraz szabályrendszer megértéséhez.

 

EXW – Exworks (gyárból, feladó telephelyéről )

Az eladó saját telephelyén köteles az árut megfelelően csomagolva, számlázva a vevő / szállítmányozó rendelkezésére bocsátani. Nem köteles felrakodni a vevő által biztosított járműre és nem feladata az exportra történő vámoltatás, de a vevő kérésére, költségére, kockázatára segítséget kell adnia. Eladó kötelessége az áru exportálásához elengedhetetlenül szükséges okmányok beszerzése ( származási bizonyítvány, export engedély, stb.) . A költség és a kockázat a gyártól a vevőt terheli.

 

FCA – Free Carrier (költségmentesen a fuvarozónak átadva)

Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a vevő által megjelölt fuvarozóhoz eljuttatni és neki fuvarozás céljára átadni. A költség és a kockázat a megadott földrajzi ponton az árunak a fuvarozó részére történő átadása után a vevőt terheli.

Az eladó kötelezettségei: Elszállítani az árut a megjelölt helyre és a vevő által megjelölt szállítmányozó rendelkezésére bocsátani. Beszerezni minden az exportálásához elengedhetetlenül szükséges okmányt, exportra elvámoltatni.

A vevő kötelezettségei: Értesíteni az eladót a fuvarozó nevéről, a szállítás módjáról, az átadás napjáról / határidejéről, helyéről. Vevőt terheli - a belföldi árufuvarozást és elvámoltatást kivéve - minden az exportálással továbbiakban felmerülő összes költség.

 

FOB – Free on Board (költségmentesen az áruszállító eszköz fedélzetén)

Az eladó köteles az árut elvámoltatva, saját költségére és kockázatára az indulási kikötőbe vagy repülőtérre eljuttatni. Az áru kikötőben vagy repülőtéren történő átadásával , az összes költség és kockázat átszáll a vevőre.

Az eladó kötelezettségei: A vevő által megnevezett elhajózási kikötőben vagy repülőtéren az árut elvámoltatva átadni a szállítmányozónak. Értesíteni a vevőt, hogy az árut leszállította, kiállíttatni a hajó raklevelet vagy légi fuvarlevelet.

A vevő kötelezettségei: Saját költségére szerződik az áru elszállítására a megnevezett kikötőből vagy repülőtérről, értesítést küldeni az eladónak az átadás helyéről, idejéről.

 

CFR – Cost and Freight (költség és fuvardíj fizetve)

Az eladó köteles az árut saját költségére az érkezési kikötőbe, eljuttatni, a kockázat és az áru feletti tulajdonjog azonban az indulási kikötőben, amikor az áru áthalad a hajó korlátja felett, átszáll a vevőre.

Az eladó kötelezettségei: Rendeltetési kikötőig viseli a fuvardíjat és köteles a berakodási költséget és a kirakodó kikötőben felmerülő költségeket megfizetni, ha azt is tartalmazza az fuvardíj. Export engedély beszerzése, export célú vámkezelés. Kockázatviselés, amíg az áru át nem halad az elhajózási kikötőben a hajókorlát felett.

A vevő kötelezettségei:  Megfizetni a kirakodási költséget amennyiben azt nem tartalmazza a fuvardíj, importra történő vámkezelés. Költség átszállás helye (eladóról vevőre): rendeltetési kikötő. Kockázat és tulajdonjog átszállás helye (eladóról vevőre): elhajózási kikötő hajókorlát felett.

 

CIF – Cost Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj fizetve)

Annyiban különbözik a CFR-től, hogy az eladó nemcsak a költséget viseli a rendeltetési kikötőig, hanem a biztosítási díjat is.

Biztosítás: Az eladó a saját költségén köti, de a vevő a kedvezményezett és a biztosítás a legkisebb fedezetre szól. Az eladó plusz kötelezettsége a biztosítási kötvény (értékpapír)átadása a vevőnek.

 

CPT – Carriage Paid to … (fuvarozás fizetve valameddig)

Az eladó köteles az árut saját költségére a vevő által megjelölt rendeltetési helyre ( kikötő, repülőtér ) eljuttatni. A kockázat a vevőt terheli attól kezdve, hogy az eladó az árut az első fuvarozónak átadja. Kockázatos, mert az eladó választ fuvarozó társaságot és ha az áruval történik valami, akkor az a vevőt terheli.

Az eladó kötelezettségei: Megkötni a szállítmányozási szerződést és kifizetni a megállapodás szerinti helyig a fuvardíjat és minden egyéb export kezelési költséget.

A vevő kötelezettségei: Minden vám, adó és importból származó hatósági díj  illetve költség megfizetése.

Költség átszállás helye (eladóról vevőre): megnevezett rendeltetési helyig.
Kockázat átszállás helye (eladóról vevőre): az első fuvarozónak történő átadás után.

 

CIP – Carriage Insurance Paid to… (fuvarozás, biztosítás fizetve valameddig)

Az eladó köteles az árut saját költségére a rendeltetési helyre ( kikötő, repülőtér ) eljuttatni. A kockázat az első fuvarozótól kezdve a vevőt terheli. Az eladó biztosításra kötelezett. Annyiban különbözik a CPT-től, hogy az eladó nemcsak a költséget viseli a rendeltetési kikötőig vagy repülőtérig, hanem a biztosítási díjat is. A biztosítás a legkisebb fedezetre szól.

 

DAP – Delivered at Place (leszállítva vámfizetés nélkül)

Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a szerződésben megjelölt rendeltetési helyre eljuttatni. Minden költséget és kockázatot köteles viselni, a vám, import ÁFA és egyéb hatóságilag előírt közterhek kivételével.

Az eladó kötelezettségei: A megnevezett rendeltetési helyig leszállítja az árut, viseli a kockázatot és minden költséget.

A vevő kötelezettségei: Kifizetni az importtal kapcsolatos illetékeket és adókat.

Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): az importőr országában megnevezett rendeltetési hely.

 

DDP – Delivered Duty Paid (leszállítva vámfizetéssel)

Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a rendeltetési helyre eljuttatni, minden költséget és kockázatot viselni, beleértve a vámot, és egyéb hatóságilag előírt közterheket is..

Az eladó kötelezettségei: Viseli az összes költséget és kockázatot a megnevezett rendeltetési helyig, importra vámolással.

magyar